O szkole

Szkoła Podstawowa funkcjonuje w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dąbiu, wsi położonej w południowej części gminy Radomyśl Wielki w powiecie mieleckim, założonej w połowie XVI wieku przez Jana Tarnowskiego. Początki oświaty w Dąbiu datowane są na przełom XIX i XX wieku, kiedy to powstała szkoła. Początkowo była to szkoła jednoklasowa mieszcząca się w drewnianym budynku. Po zakończeniu II wojny światowej placówka ta spełniała swoją funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą najpierw jako szkoła siedmioklasowa, następnie ośmioklasowa, a obecnie sześcioklasowa. Od 1 września 2014 roku szkoła ta , decyzją organu prowadzącego wchodzi wraz z Samorządowym Publicznym Przedszkolem w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dąbiu.W placówce kultywuje się lokalne tradycje i pamięć o dziejach lokalnej społeczności. Obok patriotyzmu promowany jest zdrowy styl życia, ekologia oraz wrażliwość społeczna. Szkoła tworzy przyjazną atmosferę do nauki i rozwoju uczniów, a rodzice znajdują w szkole specjalistyczne wsparcie w pokonywaniu rozmaitych problemów – pedagogicznych, psychologicznych i socjalnych. Szkoła ciągle aktualizuje swoją ofertę, wzbogaca ją o przedsięwzięcia edukacyjne – różne programy i projekty, z których korzyści odnoszą wszyscy członkowie społeczności szkolnej.Placówka prowadzi swoją działalność w oparciu o cele określone w koncepcji pracy. Do ważnych zadań szkoły należy wszechstronny rozwój uczniów, rozwijanie zainteresowań i talentów uczniowskich, współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym, pielęgnowanie tradycji i wartości moralnych, organizowanie procesów edukacyjnych w oparciu o współpracę nauczycieli, rodziców i uczniów.Bazę szkoły stanowią sale lekcyjne, pracownie komputerowe, sala gimnastyczna, plac zabaw dla dzieci, dobrze wyposażona kuchnia. Placówka systematycznie wzbogacana jest o nowe wyposażenie i pomoce dydaktyczne w celu właściwej realizacji podstawy programowej. Oferta edukacyjna szkoły umożliwia dobre przygotowanie uczniów do dalszej edukacji i realizację indywidualnych potrzeb. Efektem podejmowanych w szkole działań są wysokie wyniki sprawdzianów zewnętrznych.Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Nauczyciele i uczniowie włączają się w organizację licznych uroczystości o charakterze środowiskowym na terenie szkoły, a także na terenie wsi. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli i przy wsparciu rodziców reprezentują szkołę w gminnych i powiatowych zawodach sportowych, na których zdobywają medale, puchary i dyplomy w różnych dyscyplinach. Odnoszą także sukcesy w gminnych konkursach wiedzy, artystycznych i plastycznych. W szkole skutecznie wykorzystywane są też fundusze europejskie, dzięki którym przestrzeń rozwoju dziecięcych zainteresowań i talentów jest ciągle urozmaicana i rozszerzana.