Home » Z historii Dąbia

Z historii Dąbia

Cmentarz wojskowy w Dąbiu z I wojny światowej.


Na  zachód od wsi –  na miejscu walk, jakie się tutaj toczyły w czasie I wojny światowej znajduje się cmentarz wojskowy. Okolice Dąbia były areną zaciętych walk –  rozciągała się tutaj centralna linia obrony Austriaków a później Rosjan. Wieś Dąbie dwukrotnie okupowali Rosjanie. Pierwsza okupacja trwała od 25 października do 1 listopada 1914r. natomiast druga od 9 listopada 1914r. do 11 maja 1915r. 

Pierwotnie cmentarz założono na planie prostokąta, o wymiarach 8,5×9,5 m, z dołączonym od góry półkolem o średnicy 6 m, na szczycie którego usytuowano wejście. Ogrodzono go płotem żerdziowym i niewielkim nasypem ziemnym. Wnętrze kryło mogiły ziemne – 4 masowe  i 9 po­jedynczych, które obłożono kamieniami i ustawiono na nich prowizoryczne drewniane krzyże. Pochowano na nim 156 lub 157 żołnierzy, z tego 65 (66 według innych źródeł) żołnierzy niemieckich i 70 (71) rosyjskich.

Równocześnie czynione były plany ostatecznego jego wyst­roju.Pierwszy z 1917 r. zakładał otoczenie go murem uskokowo dostosowanym do rzeźby terenu, bramę wejścio­wą typu otwartego. W obrębie cmentarza planowano wzniesienie 2 pomników zwieńczonych krzyżami. Projekt wymagał zaangażowania dużych sił i środków i dlatego jeszcze w 1918 r. Austriacy zrezygnowali z ogrodzenia, zastępując je wałem ziemnym. Zrezygnowano z pomników, proponując w zamian ustawienie przy wejściu betonowego pomnika w kształcie graniastosłupa o wysokości około 2 m, z wyrytymi nazwiskami poległych. Zamierzano groby zamiast krzyżami oznaczyć betonowymi znaczkami o wysokości 40 cm. Uproszczono również zarys cmentarza – do kształtu prostokątnego. Jednak  tego planu nie zrealizowano. W 1920 r. raporty żandarmerii wymieniają 9 grobów poje­dynczych i 7 masowych (lub 9 pojedynczych i 3 masowe).

W trakcie ostatecznego porządkowania pól bitewnych na tym terenie, co miało miejsce w 1927 r. powstał projekt otoczenia istniejącego cmen­tarza wojskowego o wymiarach 19×12 m betonowym ogro­dzeniem z metalowymi poręczami między betonowymi  słup­kami o wysokości około 1,5 m. Wejście urządzono po przeciwnej  stronie do  pierwotnego.

Projekt ten zrealizowano częściowo. Po II wojnie światowej cmentarz został zapomniany i zaniedbany. Dookoła niego wyrósł las, zachowały się jednak szczątkowe elementy ogrodzenia a część z nich wykorzystano do wykonania betonowego krzyża. 


Obecny wygląd cmentarza :

http://picasaweb.google.pl/KOLBUSZ1/CmentarzZIWojnyWiatowejWDBiu#


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jakubwol/domains/dabie.edu.pl/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405